Projectbegeleiding Infra & Advies

Welkom bij van den Brand Projectbegeleiding Infra & Advies.
Nick van den Brand is gespecialiseerd in het begeleiden en uitvoeren van civieltechnische werken voor bedrijven en particuliere.
Voor het begeleiden en realiseren van projecten op het gebied van, wegenbouw, grondwerk, aanleg riolering, bestrating, milieukundige begeleiding, en asfalt.

  • Organiseren van personeel, materieel en materialen.


  • Signaleren van bestekswijzigingen, meer- en minderwerk.


  • Leiding geven aan personeel en onderaannemers.


  • Bijhouden van de projectadministratie.


  • Zekerstellen van de kwaliteit van het werk.


  • Begeleiding uitvoering, hoofduitvoering, DLP’er, KVP’er.


  • Bewaken van de planning en begroting.


  • Opstellen van termijnen en eindafrekeningen.